ships of the line in art

94 media by topicpage 1 of 1
C.W. Eckersberg - The Russian Ship of the Line "Asow" and a Frigate at Anchor in the Roads of Elsinore - Google Art Project

C.W. Eckersberg - The Russian Ship of the Line "Asow" and a Frigate at...

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

1999. Марка России 0483bl hi - Public domain banknote scan

1999. Марка России 0483bl hi - Public domain banknote scan

Русский: Почтовая марка России Public domain photograph of 20th-century postal stamp, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Milford Haven - with the Leviathan in the distance- 1859, Wales
Milford Haven, Wales
Our national defences, dockyard, Pembroke, Wales
HMS Duke of Wellington (1)

HMS Duke of Wellington (1)

Flag ship of admiral sir C. Napier "The Duke of Wellington" Português: Navio almirante de sir Charles John Napier "The Duke of Wellington"

Akvarell - Sjöhistoriska museet - OB 81

Akvarell - Sjöhistoriska museet - OB 81

Svenska: Akvarell: Linjeskeppet Stockholm och fregatt under segel. Depicted ship: Q10515151 (Q10515151)

Etsning - Sjöhistoriska museet - OB 855

Etsning - Sjöhistoriska museet - OB 855

Svenska: Etsning: Linjeskeppet Stockholm som skjutskolefartyg i Bollesund. Depicted ship: STOCKHOLM

Fartygsporträtt-Franskt ånglinjeskepp från 1800-talets mitt - Sjöhistoriska museet - O 04107

Fartygsporträtt-Franskt ånglinjeskepp från 1800-talets mitt - Sjöhisto...

Svenska: Fartygsporträtt: Franskt ånglinjeskepp från 1800-talets mitt. Under bilden beskrivande, fransk, text av riggen.

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 03996

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 03996

Svenska: Fartygsporträtt. Depicted ship: Q10512729 (Q10512729)

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 08127

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 08127

Svenska: Fartygsporträtt: Linjeskeppet Prins Carl, byggt 1758. 60 kanoner. Avbildat i öppen sjö under fulla segel och under klart skepp till drabbning. Depicted ship: Q44583657 (Q44583657)

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 11271

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 11271

Svenska: Fartygsporträtt: Svenskt linjeskepp under segel förande yttre klyvare, undersegel, revade märssegel och mesan. 1800-talets mitt.

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 11763

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 11763

Svenska: Fartygsporträtt: 84-kanoners linjeskepp. Färglagd någon gång efter 1815 att döma av svenska örlogsflaggans utseende. Flaggan är ändrad i förhållande till originalet. Depicted place: Karlskrona (Q25789)

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - S 0191

Fartygsporträtt-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - S 0191

Svenska: Fartygsporträtt. Depicted ship: Konung Gustaf III (Q10547861)

Fartygsporträtt-Ryskt linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 11393

Fartygsporträtt-Ryskt linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 11393

Svenska: Fartygsporträtt: Pennteckning föreställande ryska linjeskeppet Zaroslaw, signerad Jacob Hägg 1858. Klyvare, samtliga märssegel och mesan satta. Skeppet ligger tydligen klar att lätta, då bb förbrassar... More

Gravyr - Sjöhistoriska museet - OB 908

Gravyr - Sjöhistoriska museet - OB 908

Svenska: Gravyr: Amiral sir William Winter, på Vanguard" i strid med tvänne kanonskepp under stora spanska armadan 29/7 1588.".

Kopparstick - Sjöhistoriska museet - OB 70

Kopparstick - Sjöhistoriska museet - OB 70

Svenska: Kopparstick: Linjeskepp avfyrar salut. Public domain photograph - engraving of a sailing ship, sea battle, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Litografi - Sjöhistoriska museet - OB 428

Litografi - Sjöhistoriska museet - OB 428

Svenska: Litografi: Wiborska gatloppet. Public domain photograph of a ship, sailing ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Marinmotiv-Amiralsfartyg, flaggskepp, 100 kanoner skepp - Sjöhistoriska museet - O 04027

Marinmotiv-Amiralsfartyg, flaggskepp, 100 kanoner skepp - Sjöhistorisk...

Svenska: Marinmotiv: Amiral Nelsons Victory omgivet av segelbåtar och -fartyg i Portsmouths hamn med staden i bakgrunden till vänster. Revade segel. Depicted ship: VICTORY Depicted place: Portsmouth (Q72259)

Marinmotiv-Linjeskepp, fyrdäckare - Sjöhistoriska museet - O 04100

Marinmotiv-Linjeskepp, fyrdäckare - Sjöhistoriska museet - O 04100

Svenska: Marinmotiv. Depicted ship: SANTISIMA TRINIDAD

Marinmotiv-Linjeskepp, Svensk tredäckare - Sjöhistoriska museet - O 04120

Marinmotiv-Linjeskepp, Svensk tredäckare - Sjöhistoriska museet - O 04...

Svenska: Marinmotiv: Svensk tredäckare". Sannolikt 90-kanonskeppet (mitt i fonden) byggt 1721 i Karlskrona av Charles Sheldon. Flaggskeppet i den Eskader som 1744 förde prinsessan Lovisa Ulrika till Stockholm f... More

Ritning-Akterskepp på linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 04111

Ritning-Akterskepp på linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 04111

Svenska: Ritning: Galleri och akterspegel. Public domain scan of 17th-century artwork, drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Sjöstrid - Sjöhistoriska museet - O 03949

Sjöstrid - Sjöhistoriska museet - O 03949

Svenska: Sjöstrid: Slaget vid Ölands södra udde den 26 juli 1789 mellan ryska och svenska flottan.

Sjöstrid-England, Orfordness 28.7.1704 - Sjöhistoriska museet - O 03987

Sjöstrid-England, Orfordness 28.7.1704 - Sjöhistoriska museet - O 0398...

Svenska: Sjöstrid: Ölands strid vid Orfordness 1704-07-28. Depicted ship: Q43973204 (Q43973204) Depicted place: Orfordness (Storbritannien (GB))

Sjöstrid-Linjeskepp - Sjöhistoriska museet - O 11971
Sjöstrid-Linjeskepp, fregatter - Sjöhistoriska museet - S 1855

Sjöstrid-Linjeskepp, fregatter - Sjöhistoriska museet - S 1855

Svenska: Sjöstrid: Engelska linjeskepp och fregatter sedda akter ifrån. I bakgrunden strid mellan engelska, franska och spanska skepp, delvis dolda av krutrök.

Sjöstrid-Svenskt linjeskepp 1600-tal - Sjöhistoriska museet - ID 275

Sjöstrid-Svenskt linjeskepp 1600-tal - Sjöhistoriska museet - ID 275

Svenska: Sjöstrid: Sjöstrid. Public domain photograph of a ship, sailing ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - 1954-12.5

Teckning - Sjöhistoriska museet - 1954-12.5

Svenska: Teckning: Engelska linjeskeppet Princess Charlotte med 104 kanoner. Depicted ship: HMS Princess Charlotte (Q5633886)

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 105

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 105

Svenska: Teckning: Linjeskepp under uppriggning.

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 106

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 106

Svenska: Teckning: Galärer samt linjeskepp utanför hamnstad vid Medelhavet.

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 194

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 194

Svenska: Teckning: modell av ryska linjeskeppet Rotislav. Depicted ship: ROTISLAV Public domain scan - drawing of sailing ship, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 240

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 240

Svenska: Teckning: Slaget vid Orfordness 1704. Depicted ship: Öland (ship) (Q10727232)

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 291

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 291

Svenska: Teckning: Linjeskepp från början av 1800-talet. Public domain scan - drawing of sailing ship, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 374

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 374

Svenska: Teckning: Santissima Trinedad"". Public domain scan - drawing of sailing ship, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 437

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 437

Svenska: Teckning: WORCHESTER har strukit för ÖLAND" och borttagit dess gös och blirrår från bogsprötet 1704.". Depicted ship: Q44583726 (Q44583726)

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 441

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 441

Svenska: Teckning: Förstäv till Carolus Rex. Depicted ship: Q10547864 (Q10547864) Public domain photograph of a ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 442

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 442

Svenska: Teckning: Modell till linjeskeppet Kronprins Gustaf Adolf. Depicted ship: Kronprins Gustaf Adolf (Q10549511)

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 517

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 517

Svenska: Teckning: Ritniong till akterspegelskulptur till linjeskeppet S:t Louis. Depicted ship: S:T LOUIS

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 730

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 730

Svenska: Teckning: Linjeskeppet Smålands Lejon. Depicted ship: SMÅLANDS LEJON Public domain scan - drawing of sailing ship, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 731

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 731

Svenska: Teckning: Linjeskeppet Smålands Lejon. Depicted ship: SMÅLANDS LEJON Public domain scan - drawing of sailing ship, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 732

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 732

Svenska: Teckning: Linjeskeppen Patientia, Regina och Göteborg. Depicted ships: PATIENTIA, Q45020032 (Q45020032) and Göteborg (Q45020030)

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 733

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 733

Svenska: Teckning: Linjeskeppen Patientia, Regina och Göteborg. Depicted ships: PATIENTIA, REGINA and GÖTEBORG

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 1

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 1

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern. Public domain photograph of a ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 2

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 2

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern.

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 3

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 3

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern.

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 4

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 4

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern. Public domain photograph of a ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 5

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 5

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern.

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 6

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 6

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern.

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 7

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 7

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern. Public domain scan - drawing of sailing ship, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 8

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741 8

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern. Public domain photograph of a ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 734-741

Svenska: Teckning: Slaget vid Femern.

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 786a

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 786a

Svenska: Teckning: Linjeskepp. Public domain scan - drawing of sailing ship, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 797

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 797

Svenska: Teckning: Frånsidan av: Stävornament till kanonbåten Edda. Depicted ship: HMS Edda (Q10513173)

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 82

Teckning - Sjöhistoriska museet - OB 82

Svenska: Teckning: Ryska linjeskeppet Rostislaw. Depicted ship: ROTISLAV Public domain scan - drawing of sailing ship, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckning - Sjöhistoriska museet - SB 129

Teckning - Sjöhistoriska museet - SB 129

Svenska: Teckning: Framsida, blyertsskiss, Skrovet av ett linjeskepp, sett kranbalksvis ifrån om babord. Frånsida, blyertsskiss; Ångfregatt sedd från babord bog med fastgjorda segel och bramrårna nedriggade.

Sir Richard Strachan's Action - 5 November 1805

Sir Richard Strachan's Action - 5 November 1805

Battle of Cape Ortegal - 5 November 1805 Ships annotated by handː Hero, Courageaux, Namur, Caesar Français : Combat du Cap Ortégal - 5 novembre 1805

Picryl description: Public domain image of a ship hull, port, harbor, water way, maritime architecture, free to use, no copyright restrictions.

Picryl description: Public domain image of a ship hull, port, harbor, ...

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Nicholas Pocock - Pocock's Battle of the Nile

Nicholas Pocock - Pocock's Battle of the Nile

Public domain image of a harbor, sailing ship, boat, city building, 19th-century architecture, free to use, no copyright restrictions - Picryl description.

Ortegal - A black and white drawing of a fleet of ships

Ortegal - A black and white drawing of a fleet of ships

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Sir Richard Strachan's Action, Nov. 4 1805

Sir Richard Strachan's Action, Nov. 4 1805

Battle of Cape Ortegal 1805 Ships annotated by handː Namur, Caesar, Courageaux Capt. Lee http://www.rmg.co.uk/collections

FMIB 36478 Vaisseau Anglais Sovereign of the Sea (1636)

FMIB 36478 Vaisseau Anglais Sovereign of the Sea (1636)

Vaisseau Anglais Sovereign of the Sea (1636) Subject: Sailing ships, Sovereign of the Seas (Ship : 1637-1649) Tag: Vessels

FMIB 36957 Vaisseau de 3e Rang l'Agreable, construit en 1693

FMIB 36957 Vaisseau de 3e Rang l'Agreable, construit en 1693

Français : Titre : Vaisseau de 3e Rang l'Agreable, construit en 1693. Remarque : erreur date, car ce vaisseau a été lancé en 1671 et refondu en 1697. Erreur de l'éditeur en 1913. Dessin de Jean Bérain en 1697.... More

FMIB 37108 Escadre de Vaisseaux a Trois Points (1940)

FMIB 37108 Escadre de Vaisseaux a Trois Points (1940)

Français : Escadre de Vaisseaux a Trois Points (1840) English: *Subject: Sailing ships Tag: Vessels

FMIB 47780 Vaisseau le Suffren, portant 90 canons, construit a Cherbourg en 1831

FMIB 47780 Vaisseau le Suffren, portant 90 canons, construit a Cherbou...

Français : Vaisseau le Suffren, portant 90 canons, construit a Cherbourg en 1831 English: Le Souffren a ete l'un des premiers vaisseaux a murailles droites. Il a montre de bonnes qualites nautiques: une march... More

FMIB 47782 Vaisseau de 1er Rang le Valmy, portant 120 bouches a feu, et lance a Brest en 1847

FMIB 47782 Vaisseau de 1er Rang le Valmy, portant 120 bouches a feu, e...

Français : Vaisseau de 1er Rang le Valmy, portant 120 bouches a feu, et lance a Brest en 1847 English: Le Valmy fut le dernier trois-ponts a voiles de la marine francaise. Apres avoir pris part a la guerre de... More

FMIB 47783 Vaisseau Ville-de-Marseille, portant 74 canons, construit a Toulon en 1812, sur les plans de Sane

FMIB 47783 Vaisseau Ville-de-Marseille, portant 74 canons, construit a...

Français : Vaisseau Ville-de-Marseille, portant 74 canons, construit a Toulon en 1812, sur les plans de Sane English: Ce batiment resta en rade de Toulon, de son lancement jusqu'en 1814, ou il fut desarme. Re... More

Nya dockorna No 4 och 5 under arbete 1848

Nya dockorna No 4 och 5 under arbete 1848

Svenska: Nya dockorna på Karlskrona örlogsvarv under arbete i juli 1848. Denna kopia av en originalakvarell av Johan Christian Berger utfördes 1958 av Hella Appeltofft för en skeppsbyggeriutställning på Sjöhis... More

Linjeskeppet Drottning Sofia Magdalena av Jacob Hägg

Linjeskeppet Drottning Sofia Magdalena av Jacob Hägg

Svenska: Linjeskeppet Drottning Sofia Magdalena. Teckning av Jacob Hägg.

HMS Mars off Cromer, British naval battle painting

HMS Mars off Cromer, British naval battle painting

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Isaac Sailmaker A 64-gun man-of-war in three positions

Isaac Sailmaker A 64-gun man-of-war in three positions

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dannebroge caught on fire

Dannebroge caught on fire

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

An English Fourth Rate ship-of-the-line, thought to be the 46-gun H.M.S. Mordaunt, announcing her departure from the fleet anchorage CSK 2012

An English Fourth Rate ship-of-the-line, thought to be the 46-gun H.M....

An English Fourth Rate ship-of-the-line, thought to be the 46-gun H.M.S. Mordaunt, announcing her departure from the fleet anchorage Lot number: Live Auction 7856 lot 3 Sale 21 Nov 2012

Larsen Linieskibet Valdemar krydser Sundet ind for en frisk bramsejlskuling 1856

Larsen Linieskibet Valdemar krydser Sundet ind for en frisk bramsejlsk...

Picryl description: Public domain image of naval activity, ship, sea, 19th-20th century navy, free to use, no copyright restrictions.

Antoine Roux's LE MAGNANIME TOWING COMMERCE DE PARIS

Antoine Roux's LE MAGNANIME TOWING COMMERCE DE PARIS

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Смотр Черноморского флота в 1849 году

Смотр Черноморского флота в 1849 году

Русский: фоторепродукция картины И. К. Айвазовского. «Смотр Черноморского флота в 1849 году» English: Ivan Konstantinovič Ajvazovskij, Inspection of the Black Sea Fleet in 1849, 1886. Українська: Іван Костян... More

Anson-Gosse-1750-32 - A black and white drawing of a ship on fire

Anson-Gosse-1750-32 - A black and white drawing of a ship on fire

[Illustrations de Voyage autour du monde] Auteur : George Anson Éditeur : Henri-Albert Gosse et Compagnie (Genève) 1750

Bombardement du provence 1829 le breton louis

Bombardement du provence 1829 le breton louis

Français : La Provence devant Alger. Bombardement du navire royal La Provence par les batteries d'Alger, le 3 août 1829. Gravure de Louis Le Breton

Tir - A painting of a group of men standing around a cannon

Tir - A painting of a group of men standing around a cannon

Picryl description: Public domain image of an artillery gun, cannon, weapon, free to use, no copyright restrictions.

Vaisseau français le Commerce de Marseille entre 1789 et 1792

Vaisseau français le Commerce de Marseille entre 1789 et 1792

Français : Vaisseau à trois-ponts Commerce de Marseille de plus de 100 canons. Image anglaise publiée en 1801. Curiosité : le vaisseau porte le pavillon royal blanc et les couleurs tricolores. Image qui représ... More

Линейный корабль Султан Махмуд

Линейный корабль Султан Махмуд

Русский: Линейный корабль Султан Махмуд. Литография Подустова с рисунка В. А. Прохорова.English: The Russian ship of the line Sultan Makhmud

Commerce de Paris-Antoine Roux

Commerce de Paris-Antoine Roux

The Commerce de Paris under construction in Toulon in 1806

Picryl description: Public domain image of a ship hull, port, harbor, water way, maritime architecture, free to use, no copyright restrictions.

Picryl description: Public domain image of a ship hull, port, harbor, ...

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

HMS Mordaunt - Drawing. Public domain image.

HMS Mordaunt - Drawing. Public domain image.

Portrait of the ‘Mordaunt’, Fourth Rate, built 1681, 46 guns.

Warship 2. Warship photograph collection

Warship 2. Warship photograph collection

same as Image:Warship 2.gif in png-format

Корабль Париж

Корабль Париж

Русский: Корабль Париж Public domain photograph of 19th-century Russian painting, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vaisseau de ligne de 1er rang de 106 canons en 1709

Vaisseau de ligne de 1er rang de 106 canons en 1709

Français : Dessin d'un vaisseau de ligne de 106 canons sans nom en 1710 dans le Recüeil des vuës de tous les differens bastimens de la mer Mediterranée et de l'Océan, avec leurs noms et usages.

Commerce-de-marseille-2

Commerce-de-marseille-2

Portrait of Commerce de Marseille Public domain photograph of a ship, sailing ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dronning Juliane Marie.  Norway

Dronning Juliane Marie. Norway

Public domain photograph related to navy, naval warfare, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Picryl description: Public domain image of a ship hull, port, harbor, water way, maritime architecture, free to use, no copyright restrictions.

Picryl description: Public domain image of a ship hull, port, harbor, ...

Picryl description: Public domain photograph of a ship, docks, navy, free to use, no copyright restrictions.

Warship 2. Warship photograph collection

Warship 2. Warship photograph collection

Public domain scan of 18th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fairland's juvenile artist, or, Easy studies for beginners in drawing, of figures, animals, shipping, and landscape (1838) (14596847160)

Fairland's juvenile artist, or, Easy studies for beginners in drawing,...

Identifier: fairlandsjuvenil00fair (find matches) Title: Fairland's juvenile artist, or, Easy studies for beginners in drawing, of figures, animals, shipping, and landscape Year: 1838 (1830s) Authors: Fairla... More

The romance of the ship; the story of her origin and evolution (1911) (14798914473)

The romance of the ship; the story of her origin and evolution (1911) ...

Identifier: romanceofshipsto00chat (find matches) Title: The romance of the ship; the story of her origin and evolution Year: 1911 (1910s) Authors: Chatterton, E. Keble (Edward Keble), 1878-1944 Subjects: S... More

Coupe d'un trois-ponts français de 104 canons vers 1690

Coupe d'un trois-ponts français de 104 canons vers 1690

Français : Coupe d'un vaisseau à trois-ponts français de 104 canons vers 1690 ayant « rang d’amiral ». Dessin de Henri Sbonski de Passebon, tiré des Plan de Plusieurs Batiments de Mer avec leurs Proportions pu... More

Poupe-soleil-royal-berain

Poupe-soleil-royal-berain

Français : Poupe du Soleil Royal (1670), par Jean Bérain (Saint-Mihiel, 1639 - Paris, 1711).Italiano : La maestosa Soleil Royal La storia, le imprese e la fine di una leggendaria nave ammiraglia Nella seconda... More