Helge Ands ruin - KMB - 16001000042784

Similar

Helge Ands ruin - KMB - 16001000042784

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.RAÄ-nummer Visby 55:1. Interiör. Akvarellerad teckning från 1807 av Jacob Wilhelm Gerss.
Motiv: Visby 55:1
Nyckelord: Raä-Fastigheter, Riksintressen, Världsarv

Kategori: Akvarell, Kyrka/kapell

date_range

Date

1800 - 1830
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden